Visioon, missioon

Lasteaia visioon

Tallinna Lepistiku Lasteaed on väärtustatud ja tunnustatud lastesõbralik lasteaed

Lasteaia missioon

Tallinna Lepistiku Lasteaed on kvaliteetset haridust pakkuv lapsesõbralik ja personali väärtustav haridusasutus.

Põhiväärtused

TURVALISUS – hoolimine, heaolu

KODUSUS – hubasus, lihtsus, toetus

AVATUS – kuulamine, rääkimine

USALDUSVÄÄRSUS – partnerlus, mõistmine, professionaalsus

LAPSEKESKSUS – mängulisus, märkamine, toetamine