Visioon, missioon

Lasteaia visioon

Tallinna Lepistiku Lasteaed on väärtustatud ja tunnustatud lastesõbralik lasteaed

Lasteaia missioon

Tallinna Lepistiku Lasteaed on kvaliteetset haridust pakkuv lapsesõbralik ja personali väärtustav haridusasutus.

Põhiväärtused

  • TURVALISUS – hoolimine, heaolu
  • KODUSUS – hubasus, lihtsus, toetus
  • AVATUS – kuulamine, rääkimine
  • USALDUSVÄÄRSUS – partnerlus, mõistmine, professionaalsus
  • LAPSEKESKSUS – mängulisus, märkamine, toetamine