Üldinfo

Tallinna Lepistiku Lasteaed võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.
Oleme kujunenud lasteasutuseks, millel on ilus ja turvaline, isiksust arendav ja tervist edendav mängu- ja tegevuskeskkond, haritud personal, hea meeskonnatöö.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles lasteaia õppekava alusel. Õppe- ja kasvatustegevuse seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad. Pakume lastele võimalusi teha valikuid, iseseisvalt tegutseda ja ise vastutada. Peame oluliseks mängu tähtsust teadmiste, oskuste kinnistamisel.

Rühmaväliselt tegelevad lastega muusikaõpetajad ja liikumisõpetajad.

Meie majas on lastele head sportimisvõimalused. Meie maja mudilased osalevad aktiivselt mitmetes erinevate ringides. Esinemisi on auhinnatud mitmete karikate ja diplomitega.

Meie õueala on piiratud aiaga ja asub Mustamäe linnaosas suurte majade vahel sisehoovis. Meie tegevuse eesmärgiks on õnnelik, terve ning kooliks hästi ettevalmistatud laps.

Tere tulemast!