Vastuvõtmine

Lasteaeda vastuvõtmine ja lasteaiast väljaarvamine
Lapse lasteaiajärjekorda registreerimise avalduse võib saata e-postiga lasteaia üldmeilile lepistiku@lepistiku.edu.ee.
Avalduse võib täita ka kohapeal
Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
Väljastpoolt Tallinna võtame lapsi vabadele kohtadele Tallinna HA ja valla vaheliste lepingute olemasolul.
Aastaringselt võtame lapsi vastu ainult vabanevatele kohtadele