Teenused

1. Lasteaia toidupäeva maksumus

Alates 01. septembrist 2016 on:
· sõime toidupäeva maksumus 1,75 eurot
· aiarühma toidupäeva maksumus 1,90 eurot

2. Osalustasu

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 alusel on lasteaia kohatasu alates 1. jaanaurist 2017 kuus 57,34 euri.

3. Lasteaiatasu pangarekvisiidid

Lastevanemate tasu maksmisel on makse saajaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistus.
– Arveldusarve number  SEB Eesti Ühispangas  on 10220061055013

– Makse laekub üksnes viitenumbri olemasolul
– Otsekorraldusega tasumise viitenumber on lapsepõhine.
– Lapsevanemal on vajalik enne panka minemist teada saada oma lapse viitenumber.
– Selleks tuleb pöörduda lasteaia direktori  poole, kes edastab vastava soovi asutust teenindava raamatupidamise sektori peaspetsialistile. Raamatupidaja muudab lapsevanema lepingus (avalduses) tingimust, mille alusel moodustatakse järgmisele arvele viitenumber. Alles pärast seda on lapsevanemal võimalik minna panka otsekorralduslepingut sõlmima.

4. Toidusoodustuse taotlemine

– Toidusoodustuse saamiseks esitatakse direktorile sellekohane avaldus 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Avaldusele lisatakse pere sissetulekut tõendavad dokumendid. Soodustust on võimalik taotleda perel, kelle netosissetulek  ühe pereliikme kohta on alla 95,87 eurot kuus. Toidusoodustuse määramise otsustab lasteaia hoolekogu.

5. Osalustasu soodustuse taotlemine

Osalustasu soodustuse saamiseks täidetava vormi ja lisainfo leiad siit

6. Ruumide rentimine

Asutuses on võimalik rentida ruume lasteürituste, treeningute ja huviringide korraldmiseks. Ruumide rentimise tasu tunnis on 6.00 euri.