Projektid

1. Projekt “Märka ja aita !”

Lapsi, kes vajavad abi, on praegusel ajal meie ümber aina rohkem. Eriti vajavad märkamist ja hoolimist aga lapsed, kellel pole vanemaid või nende armastust ning kelle asjad on kõike muud kui hästi. Laps ei saa valida vanemaid ega elu, mida nad talle pakkuda suudavad, kuid lastele või jab peabki jääma võimalus käia koolis ja lasteaias. Ja mitte ainult käia, vaid tunda ennast seal turvaliselt ja teistega võrdsena.
Lastele mõeldes ja Sinu abile lootes kutsusid Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet üheskoos ellu heategevusprogrammi Märka ja aita!, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi ja õpilasi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.
Öeldakse, et abistamiseks pole vaja mitte ühte miljonäri, vaid miljonit inimest, kes kõik annaks kasvõi ühe krooni. Sina võid olla üks nende hulgast.

Aitame kõik koos lapsi, kes vajavad abi! Annetusi ootame Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) erikontole SEB 10220109320011

2. “Kiusamisest vaba lasteaed”

Projekt on taani metoodikal põhinev. Sihtgrupiks on lapsed, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed. Nimetatud projekt on seotud 01. septembril 2008.a jõustunud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga. Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. “Kiusamisest vabaks ” keskendub kogu lasterühmale tervikuna.

Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele:

1. Sallivus- näha ja aksepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

2. Austus- suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

3. Hoolivus- näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu- nii endast nooremate, kui omavanuste vastu.

4. Julgus- jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Projekti koostööpartnerid on: Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi eelkoolipedagoogika osakond, Tallinna Haridusamet

Tallinna Lepistiku Lasteaed liitus projektiga 2013. aasta veebruaris.

3. GeniUS Tallinn!

GeniUS mudel on mõeldud paremate lahenduste leidmiseks avalike teenuste kujundamisel linnades, kasutades avatud innovatsiooni põhimõtteid. Yorki linn Inglismaal algatas avaliku foorumi „GeniUS“ ideede, loovuse, koostöö ja innovatsiooni edendamiseks. GeniUS mudel tekkis ideest, et parimad lahendused leitakse erinevate huvigruppide kaasamisel.

Tallinna Haridusamet osaleb partnerina projektis, mille käigus oodatakse huviliste ideid ja mõtteid haridusteemalise väljakutse lahendamiseks. Ideede edasiseks arendamiseks ning toimivate lahenduste väljatöötamiseks viiakse 3.-4. novembril 2014 läbi avatud innovatsiooni seminar. Osalemine toimub registreerimise alusel. Parimaid lahendusi esitletakse seminaril projekti töörühmale, kes valib, milliseid neist ellu viiakse.

Töörühma kuuluvad Tallinna Haridusameti, Tallinna Koolijuhtide Ühenduse, Tallinna Alusharidusjuhtide Ühenduse, Tallinna Õpilasesinduse, Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, Tallinna Ülikooli, Eesti Kvaliteediühingu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Nordea Panga esindajad.

Projekti töörühm ootab kõikide huviliste ideid ja mõtteid “Kuidas kujundada kodulähedane lasteaed ja kool Sinu ootustele vastavaks?”

Taust

Meie arvates on lasteaed ja kool oma piirkonna positiivne mõjutaja, sotsiaalset suhtlust toetav ning kogukonda liitev organisatsioon. Haridusasutus väärtustab õppijaid, õpetajaid, vanemaid ja partnereid ning on avatud ja koostöövalmis. Haridusasutus tutvustab oma häid kogemusi, õppijast lähtuvat õpet ja õpikeskkonda, tugiteenuseid, huvitegevust ning sportimisvõimalusi.

Sünergia, mis tekib koos mõeldes ja isiklikke ootusi peegeldades, loob soodsa keskkonna uutele innovaatilistele lahendustele. Ootame Sinult aktiivset kaasamõtlemist, uudseid ideid ja ettepanekuid, kuidas kujundada kodulähedane haridusasutus Sinu soovidele vastavaks.

Palun viita postitust tehes ka oma rollile (lapsevanem, õpilane, õpetaja, haridusasutuste juht, ettevõtja jne).

Lahenduste leidmine

Oma uudsed ideed ja head mõtted saad postitada 10. oktoobrini 2014 siin lingil: http://www.geniustallinn.haridus.ee või saata e-posti aadressile genius@tln.edu.ee. Foorumis postituste tegemiseks registreeri ennast lehe kasutajaks.

Palun viita postitust tehes ka oma rollile (lapsevanem, õpilane jne).