Avaldused ja taotlused

Lapse lasteaiajärjekorda registreerimise avalduse leiad siit.  Avalduse võib saata e-postiga lasteaia üldmeilile lepistiku@lepistiku.edu.ee. Avaldust saab täita ka kohapeal.

Lapse rühma vastuvõtmise avalduse leiad siit. Avalduse võib saata e-postiga lasteaia üldmeilile lepistiku@lepistiku.edu.ee. Avaldust saab täita ka kohapeal.

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg. Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Toidusoodustuse saamiseks esitatakse direktorile sellekohane avaldus 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Avaldusele lisatakse pere sissetulekut tõendavad dokumendid. Soodustust on võimalik taotleda perel, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 95,87 eurot kuus. Toidusoodustuse määramise otsustab lasteaia hoolekogu.

Osalustasu soodustuse saamiseks täidetava vormi ja lisainfo leiad siit.