Vabad ametikohad

Õppealajuhataja 0,5 ametikoht:

Otsime oma meeskonda tegusat ja toimekat õppealajuhatajat, kes oskab teha koostööd, on toetav ja suunav, tegeleb õppekasvatustööga seotud projektidega ja ka rahvusvaheliste projektidega, valdab võõrkeeli suhtlustasandil (inglise ja vene jne), korraldab üritusi, on lojaalne ja kohusetundlik.

Palun saata CV ja kaaskiri asutuse direktorile 5.juuliks 2018. Kaaskirjas esitada oma senised töökogemused ja saavutused, koostöö kogemused.

Õpetaja-abi ametikoht:

Otsime oma meeskonda rõõmsat, tegusat ja lapsiarmastavat õpetaja-abi. Tööülesanded on koristamine, toidu toomine ja jagamine, õpetaja abistamine õppekasvatustöös ja laste riietamisel.

Palun saata oma CV kuni 5. Juuliks 2018.