Uuringud ja analüüsid

Lasteasutuse poolt tellitud uuringud ja analüüsid – puuduvad.

Tallinna Haridusameti haridusalaste uuringutega saab tutvuda siin