Töökorralduse reeglid

Töökorraldus

Tallinna Lepistiku lasteaed on avatud 7.00 – 19.00. Avatud on kaks valverühma: Hundud ja Öökullid. Ülejäänud rühmad on avatud  7.30-18.00. Muudatuste korral teavitatakse lapsevanemaid e-posti vahendusel.

Lühendatud tööpäevad on lühemad kolme tunni võrra (23.12; 31.12; 23.02; 22.06)

Kollektiivpuhkus on juulis. Kollektiivpuhkuse ajal võimaldatakse lapsevanemate sooviavalduste alusel lasteaiakoht asenduslasteaias. Palun esitada vastava avaldus maikuu lõpuks.

Kuna kohalkäidavus on suvel ja jõulude ajal väiksem, siis ühendatakse rühmad. Samuti tehakse seda siis, kui haiguste perioodil on haigete töötajate arv suurenenud.

Tallinna Lepistiku Lasteaia töökorraldusreeglid on kinnitatud direktori käskkirjaga 18.12.2012 nr 1-1/16

Töökorraldusreeglid – Lepistiku lasteaed.