Avalik teave

Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 6579HTM on välja antud “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 11 lõike 1 ja § 12 lõike 5, “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 80 lõigete 7 ja 8 ning 11.04.2012. a ministri käskkirja nr 181 alusel, Tallinna Linnavalitsuse hallatavale Tallinna Lepistiku Lasteaiale õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks lasteaia