AUTOVÄRAV TÖÖTAB AUTOMAATIKAGA

Lasteaia autovärav töötab automaatikaga. Käsitsi avamine KEELATUD.
Territooriumile on lubatud siseneda vaid juhtkonna loal.